درباره شرکت

شرکت حمل و نقل سارینا ترابر بندرعباس با نيم قرن تجربه درامر تخلیه بار وبارگیری وانبار داری وجمع اوری خورده بار از سطح شهر بندر عباس وحمل به تمام نقاط کشور درخدمت شما عزیزان میباشد

خدمات حمل و نقل سارینا ترابر بندرعباس

توانمندی های ما

فرآیند ما